Projekty Unijne

 

 

Karpiński Prawdziwe Lody Spółka Jawna

 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Badania nad urządzeniem do produkcji lodów rzemieślniczych.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0015/18.

 

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce

Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 – 2021-04-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:1 746 630,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:1 055 400,00 PLN

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie Karpiński Prawdziwe Lody Spółka Jawna w celu opracowania i późniejszego wdrożenia do działalności urządzenia do produkcji lodów rzemieślniczych.

Projekt „Badania nad urządzeniem do produkcji lodów rzemieślniczych” polega na opracowaniu urządzenia do mieszania produktów z trybem napowietrzania masy do produkcji lodów z innowacyjnym mieszalnikiem planetarnym. Innowacyjność technologii polega na opracowaniu nowatorskiego urządzenia jakim jest wysokoobrotowy mieszalnik mikronizacyjny z naprzeciwbieżnym planetarnym zgarniaczem zapobiegającym powstawaniu rozwarstwienia mieszanych surowców w części zewnętrznej zbiornika. Urządzenia, które

spełniałoby wymagania rzemieślniczych zakładów przy mieszaniu składników w zakresie do 25 litrów na rynku nie ma. Wnioskodawca planuje wytworzenie urządzenia, które pozwoli na uzyskanie stabilnej emulsji z drobnymi rozmiarami cząsteczek mieszaniny o odpowiednim zakresie napowietrzenia.